Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij partijen samen op zoek gaan naar een passende oplossing, die voor beiden/allen acceptabel is. Het valt in een conflict door de vele emoties vaak niet mee om  duidelijk te maken wat je geraakt heeft. In de chaos raak je het overzicht kwijt. Jullie leggen je problematiek op tafel en ik bewaak als mediator dat ieder kan uitleggen wat echt belangrijk is voor hem/haar. Door mijn neutrale en meerzijdig partijdige rol als mediator en de vragen die ik stel zal weer overzicht ontstaan. Zo kunnen jullie elkaar weer gaan begrijpen. Jullie gaan beter naar elkaar luisteren en er kan geleidelijk weer respect en vertrouwen ontstaan over en weer.

Als mediator kom ik niet met een oplossing, maar ontrafel samen met jullie de emoties, de pijnlijke punten en verschillen die onoverbrugbaar lijken. Ieder kan aangeven wat hij graag anders zou willen. Ook zoeken we naar ieders eigen belangen en de gezamenlijke belangen die vaak onder het conflict liggen. Zo ontstaat er ruimte voor partijen aan de gesprekstafel om op zoek te gaan naar een oplossing of afspraken waarbij iedereen een goed gevoel heeft. Zo vind je een oplossing die vaak beter en langduriger werkt dan bijv. een door een rechter opgelegde oplossing.

Na verloop van tijd blijkt soms dat de afspraken door veranderde omstandigheden niet goed meer werken. Dan kan ik  uiteraard met jullie kijken wat er nodig is om dit weer beter te laten verlopen. Omdat de mediation aan het eind officieel is afgesloten moeten we dan wel een nieuw mediationtraject opstarten. In dat geval maken we een nieuwe mediationovereenkomst .