Werkwijze en de kosten

Hier zal ik mijn werkwijze en de kosten uitleggen. Om te beginnen kan ik mediation ONLINE aanbieden, wat in deze corona-tijd de beste manier is. Bij conflicten bestaan vaak meerdere waarheden naast elkaar, omdat ieder mens een situatie op zijn eigen manier beleeft, door een eigen “bril” kijkt. Dit kan leiden tot heftige emoties en onbegrip. Een conflict wordt vaak als negatief ervaren, en tegelijk is het ook een kans. Wie op een goede manier het gesprek aangaat met elkaar, creëert meer inzicht en begrip over en weer. Ook als een conflict nog niet is geëscaleerd, maar er veel irritatie of onenigheid is, kan mediation het verschil maken.

Spreek je uit, vertel eens wat je echt zou willen en wat enorm belangrijk voor je is. Mijn werkwijze is dat we zo ieders individuele belangen en emoties verkennen, want ik wil zorgen dat iedereen zich op gelijkwaardige manier kan uitspreken. Dit is het vertrekpunt voor de zoektocht naar verbinding, zodat we de gezamenlijke belangen vinden. Vanuit respect voor elkaars standpunten en zo creatief mogelijk zoeken jullie naar oplossingen en concrete afspraken, waar ieder achter kan staan. Dit proces begeleid ik zorgvuldig.

Voor we starten zal ik telefonisch uitleg geven over mijn werkwijze en de kosten, en kun je hier vragen over stellen. We zullen kort kennismaken. Over de inhoud gaan we pas in gesprek als we met de mediation starten, zodat ik neutraal blijf. Voor we op de inhoud ingaan tekenen we allen een mediation-overeenkomst, omdat we o.a. geheimhouding en privacy willen vastleggen.
Afrondend leggen we de afspraken die jullie met elkaar maken vast in een vaststellingsovereenkomst, die desgewenst juridisch getoetst wordt.

 
Ik hanteer een tarief van € 155,- per uur, hier komt niks bij. Meestal delen partijen deze kosten. De kennismaking in het eerste half uur van het startgesprek is gratis.

LET OP: Als uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt heeft u mogelijk recht op een zgn. toevoeging en hoeft u alleen een eigen bijdrage te betalen. Informeer vrijblijvend hiernaar voor uw specifieke situatie.

Bij volledige betaling is op aanvraag een pakket mogelijk waarin diverse posten zijn opgenomen. De samenstelling hiervan is maatwerk.

 

rope clean