Werkwijze en kosten

Werkwijze

Hier zal ik mijn werkwijze en de kosten uitleggen.

Ik bied bijeenkomsten aan op een gekozen locatie, bijv. in een kantoor via Het Coachhuis, of bij u thuis. Alle deelnemers aan de bijeenkomsten moeten het eens zijn over de locatie. We starten met een vrijblijvende kennismaking op mijn kosten, om te bepalen of er een klik is tussen de mediator en de partijen. Het gaat vaak om persoonlijke en kwetsbare inhoud, waarbij het vertrouwen in de mediator belangrijk is. In principe zijn alle gesprekken gezamenlijk, alleen in overleg kan een individueel gesprek met partijen afgesproken worden, dit heet een caucus.

  • Mediation in English is possible.
  • Hablo algo de español, pero para mediación necesitamos también un intérprete.

Bij conflicten bestaan vaak meerdere waarheden naast elkaar, omdat ieder mens een situatie op zijn eigen manier beleeft, door een eigen “bril” kijkt. Dit kan leiden tot heftige emoties en onbegrip. Een conflict wordt vaak als negatief ervaren, het kan echter ook winst opleveren. Wie op een goede manier het gesprek aangaat met elkaar, creëert meer inzicht en begrip over en weer. Ook als een conflict nog niet is geëscaleerd, maar er veel irritatie of onenigheid is, kan mediation het verschil maken.

Spreek je uit, vertel eens wat je echt zou willen en wat enorm belangrijk voor je is. Mijn werkwijze is dat we zo ieders individuele belangen en emoties verkennen, want ik wil zorgen dat iedereen zich op gelijkwaardige manier kan uitspreken. Dit is het vertrekpunt voor de zoektocht naar verbinding, zodat we de gezamenlijke belangen vinden. Vanuit respect voor elkaars standpunten en zo creatief mogelijk zoeken jullie naar oplossingen en concrete afspraken, waar ieder achter kan staan. Dit proces begeleid ik zorgvuldig.

Voor we starten zal ik telefonisch uitleg geven over mijn werkwijze en de kosten, bij voorkeur aan alle partijen. We zullen kort kennismaken. Over de inhoud gaan we pas in gesprek als we met de mediation starten, zodat ik neutraal blijf. Tevoren tekenen we allen een mediation-overeenkomst, zodat de voorwaarden helder zijn. Vertrouwelijkheid is hier een belangrijke voorwaarde bij.

Afrondend leggen we de afspraken die jullie met elkaar maken vast in een (vaststellings)overeenkomst of convenant, indien nodig wordt deze juridisch getoetst.

Kosten

Ik hanteer een tarief van € 160,- per uur incl. 21% BTW.  (In 2024 zal dit tarief worden aangepast.) Meestal delen partijen deze kosten. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en op mijn kosten, max. een uur. Zo nodig komen er kosten bij voor het indienen bij de Rechtbank.

LET OP: Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens ligt heeft u mogelijk recht op een zgn. toevoeging. Dit is gesubsidieerde rechtsbijstand, hierbij hoeft u alleen een eenmalige eigen bijdrage te betalen. Informeer vrijblijvend hiernaar voor uw specifieke situatie. In 2023 kan ik nog een toevoeging aanvragen, daarna niet meer.
Meer informatie: https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/

Bij volledige betaling door alle partijen is op aanvraag een pakketprijs mogelijk waarin diverse posten zijn opgenomen. De samenstelling hiervan is maatwerk.