Mediation rondom het sterfbed

Mediation rondom het sterfbed gaat over conflicten die voor, tijdens of na een afscheid kunnen opvlammen. Zowel voor als na het overlijden van een dierbare vraagt een conflict soms om aandacht. Een voorbeeld is een familieconflict over de zorg voor de stervende persoon of de taakverdeling na overlijden. Ook nalatenschapsconflicten kunnen hieronder vallen. In deze emotionele periode blijkt het vaak extra lastig te zijn om met elkaar tot oplossingen te komen.

Ook over een lang slepend conflict dat een van de partijen, bijv. de persoon die in de laatste fase van het leven is aangekomen, graag wil oplossen kan mediation helpend zijn. Rondom het sterfbed speelt dit soms tussen 2 familieleden, maar vaak zijn ook meer personen betrokken. In veel gevallen lost men conflicten niet zelfstandig op en kiest men ervoor om het contact te verbreken. Vaak is dit niet nodig. Een onpartijdige mediator kan helpen zoeken naar onderliggende redenen. We gaan op zoek naar gezamenlijke belangen, en dus naar contactherstel en/of oplossingen die voor ieder acceptabel zijn.

De aanwezigheid van een weliswaar vreemde, maar respectvolle en neutrale mediator rondom het sterfbed kan een gesprek anders doen verlopen dan wanneer partijen met elkaar proberen er uit te komen. De mediator zal vragen stellen, doorvragen, alle partijen evenveel aan het woord laten, elkaar helpen goed te luisteren en niet te snel te oordelen etc. Kortom zij zal zorgen voor een veilige sfeer. Zo kan men aan elkaar soms wel uitleggen wat de onderliggende reden is van boosheid of het afstand nemen. Ook blijken er vaak aannames te zijn die nooit gecheckt zijn. Als men elkaar kan uitleggen dat de aanname niet klopt maar dat er andere gevoeligheden spelen, ontstaat vaak begrip en meer mildheid, wat eerder niet mogelijk leek. Zelfs vergeving behoort tot de mogelijkheden, wat een enorme opluchting kan brengen voor betrokkenen.

Het is begrijpelijk dat mediation rondom het sterfbed een grote stap kan zijn in de periode van (terminale) ziekte of kort na overlijden. Als partijen gemotiveerd zijn om het toch een kans te geven, zijn de resultaten vaak heel mooi.

In dit thema binnen familiemediation heb ik me gespecialiseerd. Informeer vrijblijvend naar mijn mogelijkheden.

Verbinding rond het sterfbed