Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij partijen samen op zoek gaan naar een passende oplossing. Het valt in een conflict door de vele emoties vaak niet mee om elkaar duidelijk te maken wat maakt dat je zo geraakt bent. Mediation helpt om iedere partij zijn visie te laten uitleggen en toe te lichten wat echt belangrijk is voor hem/haar. Door de neutrale en onpartijdige rol van de mediator en de vragen die deze stelt ontstaat een ander perspectief. Men gaat beter naar elkaar luisteren en er kan geleidelijk weer respect en vertrouwen ontstaan over en weer.
De mediator komt niet met een oplossing, maar ontrafelt samen met jullie de emoties, de pijnlijke punten en verschillen die onoverbrugbaar lijken. Ieder kan aangeven wat hij graag anders zou willen. Ook wordt gezocht naar ieders eigen belangen en de gezamenlijke belangen die vaak onder het conflict liggen. Zo ontstaat er ruimte voor partijen aan de gesprekstafel om op zoek te gaan naar een oplossing of afspraken waarbij iedereen een goed gevoel heeft. De ervaring leert dat een oplossing die op deze manier gevonden wordt vaak beter en langduriger werkt dan bijv. een door een rechter opgelegde oplossing.
Na verloop van tijd blijkt soms dat de afspraken door veranderde omstandigheden niet goed meer werken. Dan kan de mediator uiteraard met partijen kijken wat er nodig is om dit weer beter te laten verlopen.