Werkwijze en kosten

Bij conflicten bestaan vaak meerdere waarheden naast elkaar. Ieder mens beleeft een situatie op zijn eigen manier, door een eigen “bril”. Dit kan leiden tot heftige emoties en onbegrip. Een conflict wordt vaak als negatief ervaren, maar het is ook een kans: Wie op een goede manier het gesprek aangaat met elkaar, creëert  meer inzicht en begrip over en weer. Ook als een conflict nog niet is geëscaleerd, maar er wel sprake is van veelvuldige irritatie of onenigheid, kan mediation het verschil maken.

Spreek je uit, vertel eens wat je echt zou willen en wat enorm belangrijk voor je is. Zo verkennen we je individuele belangen en emoties, en zorgen dat iedereen zich op gelijkwaardige basis uit kan spreken. Dit is het vertrekpunt voor de zoektocht naar verbinding, naar de gezamenlijke belangen. Vanuit respect voor elkaars standpunten en zo creatief mogelijk zoeken jullie naar oplossingen en concrete afspraken, waar ieder achter kan staan. Dit proces begeleid ik zorgvuldig.

Voor we starten zal ik telefonisch uitleg geven over mijn werkwijze, en kun je hier vragen over stellen. We zullen kort kennismaken. Over de inhoud gaan we pas in gesprek als we met de mediation starten, zodat ik neutraal blijf. Voor we op de inhoud ingaan tekenen we allen een mediation-overeenkomst, waarin o.a. geheimhouding en privacy vastgelegd worden.
Afrondend worden de afspraken die jullie met elkaar maken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die desgewenst juridisch getoetst wordt.

 
Ik hanteer een tarief van € 130,- per uur, exclusief 21% BTW. Meestal delen partijen deze kosten. De kennismaking in het eerste half uur van het startgesprek is gratis.

LET OP: Als uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt heeft u mogelijk recht op een zgn. toevoeging en hoeft u alleen een eigen bijdrage te betalen. Informeer vrijblijvend hiernaar voor uw specifieke situatie.

Bij volledige betaling is op aanvraag een pakket mogelijk waarin diverse posten zijn opgenomen. De samenstelling hiervan is maatwerk.

 

rope clean